Aktualności

Data publikacji:
Od 6 - 11 października dzieci podczas zajęć terapeutycznych w Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej oraz Publicznym Przedszkolu "Bajeczka" brały udział w Europe Code Week czyli Europejskim Tygodniu Kodowania. Zajęcia były prowadzone przez pracownika p...
Pokaż więcej
Data publikacji:
Pod koniec września w Publicznym Przedszkolu Bajeczka w Jarocinie zostały przeprowadzone przez pracownika poradni badania Skalą Ryzyka Dysleksji. Jest narzędzie przesiewowe. Pozwala na wczesne rozpoznanie u dzieci ryzyka wystąpienia trudności w nauce czytania i pi...
Pokaż więcej
Data publikacji:
Koejny rok w naszej Poradni odbywają się sesje superwizyjno-konsultacyjne. Spotkania są adresowane pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli prowadzących formy specjalistycznej pomocy dla uczniów z trudnościami wychowawczymi na wszystkich etapach eduka...
Pokaż więcej
Data publikacji:
W miesiącu wrześniu w przedszkolach i szkołach, które zgłosiły takie zapotrzebowanie, odbyły się przesiewowe diagnozy logopedyczne wykonane przez neurologopedę naszej poradni, Panią Magdalenę Dąbrowską. Działania były realizowane w ramach profilaktyki...
Pokaż więcej