Aktualności

Data publikacji:
W miesiącu wrześniu w przedszkolach i szkołach, które zgłosiły takie zapotrzebowanie, odbyły się przesiewowe diagnozy logopedyczne wykonane przez neurologopedę naszej poradni, Panią Magdalenę Dąbrowską. Działania były realizowane w ramach profilaktyki...
Pokaż więcej
Data publikacji:
Dnia 18 września w Szkole Podstawowej w Cielczy odbyły się spotkania z rodzicami klas I i klasy IV, w których uczestniczył pracownik naszej poradni. Pedagog Elżbieta Chlebowska omówiła możliwe trudności związane z rozpoczęciem nauki w szkole oraz elementy rozwoju społecznego realizowanego w gru...
Pokaż więcej
Data publikacji:
Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest kierowany do rodziców i wychowawców, którzy chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Program wzmacnia podstawowy czynnik chroniący dzieci przed zachowaniami problemowymi...
Pokaż więcej