WAGA UWAGI - ćwiczenia koncentracji i uważności dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Data publikacji:W październiku i w listopadzie br. w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie realizowany będzie program  WAGA UWAGI opracowany przez Sławomirę Tobolską. 

Koncepcja zajęć opiera się na związku rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego.

W jednym i drugim obszarze ważna jest równowaga, z jednej strony rozumiana jako zmysł pozwalający kontrolować ciało, z drugiej - jako cecha istotna w regulacji systemu zachowań i emocji.

Jakkolwiek interpretujemy określenie „być w równowadze” opanowanie tej umiejętności wymaga koncentracji/uważności, motywacji oraz stabilności. Te cechy są też istotne dla kształtowania charakteru, woli i wytrwałości zadaniowej,

co w konsekwencji ma również odzwierciedlenie w osiągnięciach w różnych dziedzinach i w efekcie przekłada się na jakość życia.
Nazwa programu WAGA UWAGI  podkreśla związek równowagi i koncentracji w organizacji zachowania oraz efektywności działania. 

Celem zajęć jest poprawa spokoju, koncentracji i opanowania, w konsekwencji większa uważność/samoświadomość  oraz  zmniejszanie codziennego stresu i nauka strategii zaradczych w trudnych sytuacjach. Ćwiczenia uważności ukierunkowane na lepszą świadomość otoczenia są zintegrowane z ćwiczeniami ruchowymi poprawiającymi świadomość ciała.

W założeniu program trwa 8 tygodni. Cotygodniowe ćwiczenia odbywają się przez 30-45 minut z trenerem. W pozostałe dni dzieci ćwiczą przez 10-15 minut z nauczycielem. Zajęcia
z nauczycielem obejmują uzgodnione z terapeutą po każdej sesji  ćwiczenia ruchowe i oddechowe.