Oferta poradni

 
FORMY  PRACY
PROWADZONE PRZEZ
PORADNIĘ  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W  JAROCINIE

 
DIAGNOZOWANIE
diagnozowanie.pdf


DZIECI I MŁODZEŻ
dzieci i młodzież.pdf


RODZICE I OPIEKUNOWIE
rodzice i opiekunowie.pdf


NAUCZYCIELE
nauczyciele.pdf


WSPARCIE POCESOWE PRZEDSZKOLI, SZKOŁ I PLACÓWEK
wsparcie procesowe przedszkoli szkół i placówek.pdfKorzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Jesteśmy otwarci na potrzeby i propozycje środowiska, nauczycieli, rodziców, uczniów.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników,

w roku szkolnym 2020/2021 zawieszone są czasowo zajęcia grupowe.