Oferta poradni

 
FORMY  PRACY
PROWADZONE PRZEZ
PORADNIĘ  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W  JAROCINIE
w roku szkolnym 2017/2018

 
DIAGNOZOWANIE
diagnozowanie.pdf


DZIECI I MŁODZEŻ
dzieci i młodzież.pdf


RODZICE I OPIEKUNOWIE
rodzice i opiekunowie.pdf


NAUCZYCIELE
nauczyciele.pdf


WSPARCIE POCESOWE PRZEDSZKOLI, SZKOŁ I PLACÓWEK
wsparcie-procesowe-przedszkoli_-szkół-i-placówek.pdfKorzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.