Oferta poradni

 
FORMY  PRACY
PROWADZONE PRZEZ
PORADNIĘ  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W  JAROCINIE

 
DIAGNOZOWANIE
diagnozowanie 2021.pdf

DZIECI I MŁODZEŻ
dzieci i młodzież 2021.pdf

RODZICE I OPIEKUNOWIE
rodzice i opiekunowie 2021.pdf

NAUCZYCIELE
nauczyciele 2021.pdf

WSPARCIE POCESOWE PRZEDSZKOLI, SZKOŁ I PLACÓWEK
wsparcie-procesowe-przedszkoli_-szkół-i-placówek.2021.pdfKorzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Jesteśmy otwarci na potrzeby i propozycje środowiska, nauczycieli, rodziców, uczniów.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników,

w roku szkolnym 2021/2022 okresowo mogą być zawieszane zajęcia grupowe.