Pracownicy

 

Dyrektor poradni

mgr Lidia Kalinowska – pedagog


Pracownicy pedagogiczni

mgr Edyta Błoch-Łuksza – psycholog

mgr Elżbieta Chlebowska – pedagog, tyflopedagog

mgr Magdalena Dąbrowska – psycholog, nerologopeda
mgr Dominika Fabiś – psycholog

mgr Jolanta Ignasiak – pedagog, surdopedagog
mgr Katarzyna Konieczna – psycholog
mgr Magdalena Kwiatkowska – psycholog

mgr Małgorzata Mieloszyk - logopeda

mgr Alicja Stasiak-Sikorska – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

mgr Izabela Szargan – psycholog

mgr Elżbieta Szymankiewicz – logopeda

mgr Aleksandra Szymczak Berger – psycholog
mgr Sławomira Tobolska – pedagog, logopeda

mgr Tomasz Tołstołucki – psycholog

mgr Aleksandra Tułaza – psycholog

 

Pracownicy administracji

Iwona Rozpendowska

Anna Gajewska
Włodzimierz Kalinowski