Pracownicy

 

Dyrektor poradni

mgr Lidia Kalinowska – pedagog


Pracownicy pedagogiczni

mgr Patrycja Bielarz – psycholog
mgr Edyta Błoch-Łuksza – psycholog

mgr Elżbieta Chlebowska – pedagog, tyflopedagog

mgr Magdalena Dąbrowska – psycholog, nerologopeda
mgr Dominika Fabiś – psycholog

mgr Jolanta Ignasiak – pedagog, surdopedagog
mgr Kamila Jędrzejczak – terapeuta pedagogiczny
mgr Katarzyna Konieczna – psycholog
mgr Grażyna Pawełka-Stankiewicz – neurologopeda
mgr Tatiana Smok-Gwiazdowska – psycholog

mgr Alicja Stasiak-Sikorska – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

mgr Izabela Szargan – psycholog

mgr Aleksandra Szymczak-Berger – psycholog
mgr Sławomira Tobolska – pedagog, neurologopeda

mgr Aleksandra Tułaza – psycholog

 

Pracownicy administracji

Iwona Rozpendowska

Anna Gajewska
Włodzimierz Kalinowski