Cykl szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego

Data publikacji:

We współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła Dualnego i Zawodowego w Kaliszu  reprezentowanym przez p. Adriannę Poznańską Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna współorganizuje cykl szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego.

Osoby działające w Grupie Wsparcia Doradców Zawodowych oraz sympatycy tematu brali już udział w szkoleniach:

  • „Tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego” ( październik 2018)
  • „Jobcoaching w pracy z dziećmi i młodzieżą” prowadzone przez p. dr Danutę Brzezińską (maj 2019)

W listopadzie planowane jest szkolenie pt. „Ekspert doradztwa zawodowego” prowadzone przez p. Agnieszkę Cieraszko z VIRTUS  Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju
w Poznaniu.

 

Program szkolenia:

Indywidualne doradztwo zawodowe:

  • Bilans zasobów i odkrywanie predyspozycji zawodowych
  • Przebieg rozmowy doradczej z elementami coachingu,
  • Narzędzia diagnostyczne w poradnictwie kariery
  • Pomoce dydaktyczne oraz najciekawsze zadania i ćwiczenia do pracy indywidualnej

Grupowe doradztwo zawodowe:

  • Jak pracować z procesem grupowym, by osiągać cele?
  • Sytuacje trudne w pracy warsztatowej doradcy zawodowego
  • Narzędzia doradcze i informacyjne w pracy z grupą
  • Skuteczne metody warsztatowe, przykłady najciekawszych ćwiczeń i scenariuszy