Techniki uczenia się - spotkania szkoleniowo-warsztatowe

Data publikacji:

W październiku 2019r. Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie odbyły się 3 spotkania szkoleniowo-warsztatowo dotyczące wspierania procesu uczenia się.

Nauczyciele II etapu edukacyjnego  zapoznali się ze strategiami uczenia poprzez usprawniania zapamiętywania, wykorzystywanie mnemotechnik i map pamięciowych  w trakcie zajęć edukacyjnych.

Dla nauczycieli klas I-III szkolenie dotyczyło neurodydaktyki w procesie nauki czytania, pisania i nauki matematyki.

Zajęcia prowadziła Sławomira Tobolska.