Mutyzm wybiórczy-czyli o dzieciach, które czasami milczą

Data publikacji:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie

 zaprasza na spotkanie szkoleniowe

 pt. ,,Mutyzm wybiórczy-czyli o dzieciach, które czasami milczą”

 

które odbędzie się 6 lutego 2018 r. w godzinach 14.00-16.00

w  Jarocin Sport - sala szkoleniowa nad pływalnią

 

Poprzez spotkanie chcemy zwrócić uwagę

na ważny i niestety mało znany temat mutyzmu wybiórczego,

który jest zaburzeniem lękowym. 
Dziecko, czy też osoba dorosła z mutyzmem wybiórczym

zazwyczaj swobodnie rozmawia w domu,

ale milczy lub nie rozmawia w innych sytuacjach społecznych.

Zwykle zaburzenie zaczyna się między drugim a piątym rokiem życia

i powinno być diagnozowane już po miesiącu milczenia w danym miejscu.
Dlatego ważne jest, aby nauczyciele przedszkoli, szkół, lekarze
baczniej przyglądali się dzieciom nieśmiałym i małomównym.

Wczesna diagnoza i odpowiednio podjęta terapia mogą przyczynić się

do szybszej poprawy funkcjonowania dziecka.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak rozpoznać mutyzm,

jak postępować z dzieckiem z tym zaburzeniem, gdzie szukać pomocy,

jak wygląda diagnostyka i proces terapii.

 

Adresatami spotkania są przede wszystkim

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych. 
Nasze zaproszenie kierujemy w szczególności do tych nauczycieli,

którzy mają w swoich szkołach  dzieci ze zdiagnozowanym mutyzmem wybiórczym

bądź obserwują dzieci, które zazwyczaj milczą w relacjach interpersonalnych.

 

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się mailowo na adres: 
mutyzm.poradnia@wp.pl   
do dnia 2 lutego 2018 r.