Superwizje dla pedagogów

Data publikacji:

Sesje superwizyjno-konsultacyjne  adresowane są do pedagogów szkolnych i nauczycieli prowadzących formy specjalistycznej pomocy dla uczniów  z trudnościami wychowawczymi II, III i IV etapu edukacyjnego
Osoba prowadząca - Tomasz Tołstołucki - kontakt pod nr telefonicznym poradni.