Akademia Młodego Nauczyciela

Data publikacji:

Rok szkolny 2017/18 obfituje w wiele zmian i może być wyzwaniem dla wszystkich nauczycieli.
W ramach działań innowacyjnych Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zamierza
wyjść na przeciw potrzebom szczególnie młodych nauczycieli.
Niewielkie doświadczenie zawodowe i wejście w system edukacyjny w okresie trudnych zmian
może budzić wiele lęków i niepewności.
Proponujemy zatem  Akademię Młodego Nauczyciela - cykl pięciu spotkań
szkoleniowo - warsztatowych realizowanych w ciągu całego roku szkolnego.  
Do udziału w Akademii zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych;
nauczycieli, których staż pracy w placówkach oświatowych wynosi do 4 lat;
nauczycieli chcących podnosić swoje kompetencje, rozszerzać wiedzę i umiejętności. 

Planowana tematyka spotkań jest następująca :

  • umiejętności interpersonalne nauczyciela,
  • współpraca z rodzicami, 
  • profilaktyka agresji i przemocy w przedszkolu i szkole, 
  • ocenianie kształtujące,
  • budowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się, 

 

 

Udział w Akademii Młodego Nauczyciela jest bezpłatny.
W czasie całego roku szkolnego przewidziane są także konsultacje oraz współpraca w sieci. 
Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się pod adresem poczty mailowej - akademiamlodegonauczyciela@onet.pl

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do końca października.Prosimy o podanie w zgłoszeniu
imienia i nazwiska, nazwy placówki, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu mailowego.