Informacja dla osób z Ukrainy

Data publikacji:
Informujemy, że osoby z Ukrainy, które przybyły na teren naszego powiatu po 24.02.2022, potrzebujące pomocy materialnej (żywność, środki higieniczne, odzież) mogą zgłaszać swoje potrzeby pod nr tel. 62 5054606 lub 724555028 w godz. 7.30-15.30 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie ul. Dworcowa 2.
Z uwagi na brak na tę chwile tłumacza j. ukraińskiego prosimy w miarę możliwości o kontakt przez osoby polskojęzyczne.


Звертаємо Вашу увагу, що громадяни України, які прибули до нашого повіту після 24.02.2022 р., потребуючи матеріальної допомоги (харчування, засоби гігієни, одяг), можуть повідомити про свої потреби за номером телефону 62 5054606 або 724555028
від 7.30-15.30 або за місцезнаходженням повітового центру допомоги сім'ї в м. Яроцин, вул. Dworcowa 2.
У зв'язку з відсутністю перекладача з української мови, будь ласка, зв'яжіться з нами через польськомовних осіб , якщо це можливо.