WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Data publikacji:

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

w okresie epidemii SARS-COV-2

w PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 w JAROCINIE

(obowiązuje od 01.września 2020 r.)