Ważne informacje dla Rodziców

Data publikacji:

RODZICU

 • Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny
  oraz nie narażać na zakażenie pracowników  i innych klientów placówki,
  przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

 

 • Zaopatrz swoje dziecko w maseczkę, jeśli ukończyło 4 rok życia
  oraz w chusteczki higieniczne i ewentualnie napój.

 

 • Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać
  w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 

 • Porozmawiaj z dzieckiem o tym że podczas wizyty w Poradni
  będą zachowane zasady bezpieczeństwa i że będzie pracowało w maseczce,
  a diagnosta w przyłbicy i/lub w maseczce.

 

 • Wytłumacz dziecku, że nie może  zabrać do poradni własnych
  zabawek, maskotek i przyborów.

 

 • Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny,
  m.in. o konieczności dezynfekcji rąk po wejściu do placówki. Dziecko poniżej 6 r. ż
  odkaża ręce za pomocą mydła, a  nie płynów dezynfekujących.
  Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust oraz nie podawać ręki na powitanie.
  Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

 • Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa,
  bo dziecko uczy się przez obserwację i dobry przykład. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie dezynfekują ręce, zachowują bezpieczną odległość
  i przebywają w maseczkach ochronnych.

 

 

Dziecko  wchodzi  do  poradni  w  towarzystwie  jednej  osoby (rodzic/opiekun).

 

Zaleca się, by rodzic/opiekun podczas badań  dziecka
lub czynności terapeutycznych przebywał poza budynkiem,

zostawiając w poradni swój nr telefonu w celu szybkiego kontaktu.