Spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych w Stęgoszy

Data publikacji:

W dniu 23 stycznia 2020 r. w Stęgoszy odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych. Dotyczyło funkcjonowania  dzieci w kontekście wyzwań rozwojowych, ale też  oczekiwań rodziców. Omówiono aktywności i umiejętności ważne z punktu widzenia całościowego rozwoju przedszkolaka. Przedstawiono zależności między rozwojem poznawczym i rozwojem mowy oraz wskazano na istotne okoliczności warunkujące nabywanie prawidłowej artykulacji (oddychanie, gryzienie, żucie i połykanie oraz stan słuchu). Zwrócono również uwagę na zagrożenia dla rozwoju językowego oraz emocjonalno-społecznego  wynikające z niekontrolowanego dostępu do mediów elektronicznych.

Spotkanie prowadziła Sławomira Tobolska.