Konferencja: Czytam, pisze, liczę

Data publikacji:

We wtorek 14 stycznia 2020 r. odbyła się pierwsza część konferencji pt. Czytam, pisze, liczę  zorganizowanej przez zespół pedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie. Tematem spotkania, które prowadziła Sławomira Tobolska, była Koordynacja mowy, czytania i pisania.

Konferencja była adresowana do nauczycieli przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolne,  terapeutów pedagogicznych i logopedów. Zainteresowanie  tematyką okazało się większe niż oczekiwania organizatorów. W części pierwszej wzięło udział ponad 100 osób. Dlatego, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, prezentacja odbyła się w Jarocińskiej Czwórce.  

Zaprezentowana tematyka dotyczyła podstaw neurorozwoju oraz mózgowych mechanizmów mowy, czytania i pisania. Omówiono również istotne kompetencje rozwojowe i umiejętności warunkujące powodzenie w nauce czytania i pisania oraz przyczyny niepowodzeń w opanowaniu tych umiejętności. Wskazano także na naturalne mechanizmy językowe ułatwiające opanowanie czytania, którą to umiejętność należy traktować jako prymarną w odniesieniu do pisania. Podkreślono związek między poziomem rozwoju języka (artykulacji, ale też sprawności językowej) a jakością i tempem opanowania umiejętności czytania. Na koniec zwrócono uwagę na współpracę i koordynowanie działań nauczycieli, terapeutów oraz rodziców w celu przezwyciężania trudności edukacyjnych u dzieci.

Konferencja odbywała się w godzinach popołudniowych. Poradnia ugościła uczestników poczęstunkiem: kawą, herbatą oraz słodkimi wypiekami, które przygotowali sąsiedzi poradni - uczniowie klas przysposabiających do pracy ZSS im. UNICEF w Jarocinie.

 

Kolejne spotkanie, dotyczące zagadnień związanych z rozwojem kompetencji matematycznych, odbędzie się 18 lutego 2020r.

Uzupełniające konferencję warsztaty z terapii ręki zostały zaplanowane na marzec br.

Zapisy trwają do końca stycznia.