TERAPIA RĘKI - zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami motoryki małej i dużej

Data publikacji:
W Poradni rozpoczęła się kolejna edycja zajęć grupowych z Terapii Ręki. Uczestnikami są uczniowe z kals I-IV. 
Zajęcia organizowane są wg programu opracowanego przez Kamilę Jędrzejczak. Program zakłada cykl 10 spotkań, które dobywają się co 2 tygodnie i trwają 60 minut.
Celem programu jest:
Usprawnianie i wspomaganie dziecka w osiągnięciu optymalnego poziomu w zakresie samoobsługi oraz doskonalenie sprawności manualnej  i grafomotoryki poprzez usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych.
Terapia ręki to nie tylko kształtowanie prawidłowego chwytu pisarskiego to przede wszystkim praca nad prawidłową  stabilizacją posturalną, stabilizacją obręczy barkowej oraz poprawą napięcia mięśniowego. W terapii ważna jest również praca nad  kontrolą motoryczną (stabilnością i mobilnością), ruchomością  przedramienia, mobilnością nadgarstka, dysocjacją palców, dostosowaniem siły chwytu do zadania (w czynnościach chwytno  - manipulacyjnych i grafomotorycznych).