Skala Ryzyka Dysleksji

Data publikacji:
Pod koniec września w Publicznym Przedszkolu Bajeczka w Jarocinie  zostały przeprowadzone  przez pracownika poradni  badania Skalą Ryzyka Dysleksji.  Jest  narzędzie przesiewowe. Pozwala na wczesne rozpoznanie u dzieci ryzyka wystąpienia trudności w nauce czytania i pisania. 
Zaletą  SDR jest forma, która umożliwia dokonanie oceny i opracowanie wyników w krótkim czasie.
Ponadto badania SRD pozwalają wytyczyć kierunek pracy z dzieckiem w celu  usprawnienia tych funkcji, które rozwijają się z opóźnieniem. W niektórych sytuacjach wyniki uzyskane dzięki SRD są podstawą skierowania dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej na pogłębione badania diagnostyczne i na ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.