Przesiewowe badania logopedyczne

Data publikacji:

W miesiącu wrześniu w przedszkolach i szkołach, które zgłosiły takie  zapotrzebowanie, odbyły się przesiewowe diagnozy logopedyczne wykonane przez neurologopedę naszej poradni, Panią Magdalenę Dąbrowską.  Działania były realizowane w ramach profilaktyki logopedycznej. Po wstępnej analizie rozwoju mowy dziecka rodzice otrzymali informację, czy jest konieczne podjęcie systematycznej terapii.