Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Data publikacji:

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest kierowany do rodziców i wychowawców, którzy chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci  i młodzieży.

Program wzmacnia podstawowy czynnik chroniący dzieci przed zachowaniami problemowymi (np. agresją i przemocą, przedwczesną inicjacją seksualną, zażywaniem substancji psychoaktywnych), jakim jest silna więź emocjonalna z rodzicami.

 

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest realizowany w formie 10 warsztatów psychologicznych (40 godzin dydaktycznych). Liczebność grupy wynosi na ogół 10 – 15 osób. Zajęcia zawierają krótkie omówienia tematów, a przede wszystkim ćwiczenia (np. dramy), debaty, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa. Cennym elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami.
Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie.


Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie Deklaracji.

Deklaracja uczestnictwa zajęciach SDR.pdf