LOGORYTMIKA - Logopedyczne zabawy słowem

Data publikacji:

 

Prawidłowy rozwój mowy dziecka jest podstawą kształtowania się jego osobowości. Dzięki rozumieniu mowy poznaje ono otaczający świat, z kolei umiejętność mówienia umożliwia wyrażanie uczuć, spostrzeżeń i myśli. Prawidłowy rozwój mowy ma również wpływ na rozwój myślenia, gdyż te dwa procesy są ze sobą ściśle powiązane. Dziecko, którego myślenie ma charakter konkretno-obrazowy, posługuje się słowami, które nazywają tylko konkretne przedmioty. Wzbogacenie słownika o pojęcia abstrakcyjne powoduje rozwój myślenia abstrakcyjnego. Dzieci uczą się mówić słuchając, obserwując,
a w konsekwencji naśladując innych.

 

Co się dzieje jeśli dziecko nie mówi?

Jeśli nie może komunikować się werbalnie, nie może nawiązać kontaktu
z innymi dziećmi wzrasta jego poziom frustracji, agresji, nierzadko dziecko zamyka się w sobie.

LOGOPEDYCZNE ZABAWY SŁOWEM to zajęcia grupwe dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Prowadzone są przez wykwalifikowanego nerologopedę z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Mają na celu rozbudzenie u dziecka ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości twórczego opanowanie języka. Poprzez zabawę rozwijać będziemy takie aspekty jak:

 

  • sprawność narządów mowy,
  • kompetencje fonologiczne,
  • prawidłowy tor oddechowy,
  • dojrzały sposób połykania,
  • poprawną artykulację.

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (w poniedziałki) w godzinach popołudniowych.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenia telefoniczne w sekretariacie poradni,
pod nr telefonu 62 747 22 45 lub 781 555 059 w godzinach od 8.00 do 15.00.